Föräldrainsats på förskolan

Att själv vara aktiv i förskolan som extraresurs en eller ett antal hel eller halvdagar varje år är inget krav men något som många föräldrar ser som en stor positiv del av att ha sitt barn på vår förskola. Dokument med tips och råd inför din föräldrainsats finns här.

För att få arbeta som extraresurs behöver följande krav vara uppfyllda:

  • Registerutdrag (klicka på länk för att ansöka) lämnat till förskolechefen, det får max vara 12 månader gammalt.
  • Tagit del av krav på tystnadsplikt för information eller personliga förhållanden som man får kännedom om i samband med sin föräldrainsats. Bekräftelse på detta görs genom att signera ett dokument om tystnadsplikt. Finns som pdf eller att signera hos personalen.

Dessa krav gäller givetvis både fast anställd personal och våra vikarier.