Övrig information

Försäkringar

Barn som är inskrivna i en förskola med enskild huvudman omfattas av kommunens olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Information om kommunens skolförsäkring och blanketter för olycksfallsanmälan finns att hämta på denna länk