Personal

Linda Stenberg, förskollärare & förskolechef
Linda Stenberg, förskollärare & förskolechef
Maria Magnusson, barnskötare
Maria Magnusson, barnskötare
Susanne Östlund, barnskötare
Susanne Östlund, barnskötare
Anna Salomonsson, kökspersonal
Anna Salomonsson, kökspersonal
Emelie Brorsson, förskollärare
Emelie Brorsson, förskollärare
Rebecka von Malortie, förskollärare
Rebecka von Malortie, förskollärare