Teman vi arbetar med

På vår förskola arbetar vi med snällhet som smittar. Vår förskola ska genomsyras av ett hjärtligt och
hänsynsfullt klimat. Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna hos oss. En hjälpande
hand och ett leende ger ringar på vattnet.

Vår verksamhet bygger mycket på utevistelse. Vi följer årstidsväxlingarna och utforskar vår närmiljö. Vi
går ofta från gården på promenader och till skogen. Förskolan har nära till många natursköna platser.
Många av våra måltider äter vi ute så länge vädret tillåter.

De aktiviteter vi gör inomhus tar vi med oss ut, skapande verksamhet, bokläsning, pussel och spel. Vi har
planerade aktiviteter ute med barnen där vi arbetar i olika stationer som barnen får välja utifrån intressen.
På vår förskola vill vi erbjuda alla barn en trygg miljö som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda
lärandet. Vårt arbete utgår från Lpfö 98, skollagen, vår plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Förutom årets övergripande tema ”Snällhet som smittar” arbetar vi med projekt som utgår
från barnens nyfikenhet och frågeställningar.

Genom dokumentation arbetar barn och personal fram nya ingångar och frågeställningar som i sin tur ger
ny kunskap.

Varmt välkommen till oss på Brandbilen.