“Det känns tryggt med en personalgrupp som jobbat här i många år och brinner för verksamheten.”

“Det är så fin gemenskap mellan föräldrarna och det blir att man bryr sig så mycket om alla barn på förskolan – det är det bästa med Brandbilen.”

“Det värmer när någon annans barn vänder sig till mig med en fundering – och kan mitt namn! Det känns personligt lite som att vi blir en stor familj.”

Man betalar olika avgift beroende på hur många timmar barnen är på förskolan.

Under tre årÖver tre år
0-15 tim /vecka400 kr /mån0 kr /mån
Över 15 tim /vecka900 kr /mån700 kr /mån

Målsättningen för Brandbilens ekonomiska förening är att varken gå med vinst eller förlust samt bibehålla en lämplig buffert för att hantera sjukskrivningar/extra personal/färre barn än vanligt enstaka år.

Viktigt: Då kommunens inte automatiskt vidarebefordrar din ansökan till oss är det mycket viktigt att du både söker via kommunen men OCKSÅ via vårt formulär. Har du inte fått återkoppling av oss inom 48h från din intresseanmälan så kontakta vår ordförande så att vi kan kontrollera att din ansökan kommit in.

Vi tillämpar samma kösystem som kommunen så gå via kommunens hemsida och ange Brandbilen som förstaval. Bra att vet är att vi tillämpar syskonförtur så eventuella syskon är alltid garanterade en plats på förskolan.

Skicka sedan in en intresseanmälan via denna länk  så kontaktar vi er så snart vi kan.

 

Kontakta styrelsen.

Ingen. Förskolan ägs och drivs av en ekonomisk förening som utgörs familjerna på förskolan. Verksamheten är inte vinstdrivande. Allt eventuellt överskott återinvesteras i förskolan, t.ex. i lokalernas utformning, bra mat, aktiviteter för barnen, personalresurs, material för lek och lärande.

Om man vill vara med och påverka och få inblick i barns vardag.

  • Möjlighet att påverka
  • Se barnen i verksamheten – tryggt/tillfredsställande/transparent

Ja! Man förväntas göra insatser av olika slag men man har delvis möjlighet att själv välja vilken typ av insats man utför. Städ kan utföras på kvällstid. Att arbeta i barngruppen gör man på dagtid. Styrelsearbete kan delvis skötas hemifrån. Det handlar i genomsnitt om någon insats varje månad. Vi hjälps åt och försöker fördela uppgifter så man får göra det man är bäst på och mest motiverad för.

Barnen kan vara på förskolan under öppettiderna. Vardagar 06:30-17:30.

Nej, i dagsläget är detta inte möjligt. Förskolans öppettider är 06.30-17.30.

Vi har två barngrupper med vardera 10-12 barn. Den ena gruppen är barn 1-3 år och den andra 4-5 år. I regel är det något färre på hösten och något fler på våren.

Vår förskola är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna gemensamt äger och driver förskolan. Det är en privat förskola som drivs med bidrag från kommunen. Förskolan har en styrelse vilken är det beslutande organet och fungerar som arbetsgivare för den anställda personalen.

Kommunen har full insyn i verksamheten och det ställs samma kvalitetskrav på ett vårt kooperativ som på de kommunala förskolorna.

Föräldrarna är en naturlig del i verksamheten och utför arbetsuppgifter i form av:

  • Styrelsearbete
  • Arbete i barngruppen
  • Städ av förskolans lokaler
  • Service och enklare renovering inne och ute

Nej, det finns ingen risk för Brandbilen eller verksamheten. Även om lokalerna får ny ägare kommer verksamheten fortsätta i våra nuvarande lokaler.

Load More